Plan galego de vacinación fronte ao SARS-CoV-2

- Versión 6.0

- Versión 6.1- actualización

       Esta versión inclue a información complementaria actualizada da versión 6.0​

- Versión 6.2- actualización

       Esta versión inclue a información complementaria actualizada da versión 6.1
- Versión 6.3- actualización

       Esta versión inclue a información complementaria actualizada da versión 6.2
​​