Información campañas activas vacinación COVID

Información campañas activas vacinación COVID

INFORMACIÓN PARA OS CIDADÁNS SOBRE CAMPAÑAS ACTIVAS DE VACINACIÓN COVID

Primovacinación en persoas de 5 ou m​áis anos

1º Dose de recordo en persoas de 18 ou máis anos


Puntos de vacinación con autocita e/ ou entrada libre 


2ª Dose de recordo en persoas de 60 anos en diante, sanitarios e grupos de risco

- Son citadas de forma automática nos Hospitais e grandes recintos 
- Se non pode acudir a cita será citado de novo.
- Non debe chamar a ningún teléfono para cambiar a cita. 

Ver os puntos de vacinación no seguinte enlace:


Persoas inmobilizadas que solicitan vacinación:

Contactarán co seu Centro de Saúde onde se poñerán en contacto coa coordinadora Covid do Hospital de referencia (dirección de Enfermería/ subdirección A. Primaria Enfermería)

O teléfono 881 54 00 45 SO É PARA SOLICITAR CITA NON É PARA CAMBIO DE CITAS AUTOMÁTICAS